Эрхэм зорилго

Компаний эдийн засгийн үр ашиг, орлого, хөрөнгө санхүү, үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг дээшлүүлж, мэргэжлийн өндөр бэлтгэлтэй, бүтээлч, чадварлаг, эвсэг хамт олныг бий болгож  чанартай, найдвартай, аюулгүй замын бэлэн байдлыг хангаж ажиллана.

Хуваалцах :